V súčasnej podobe funguje spoločnosť DAC Consulting už od roku 2007 a za sebou má stovky zákaziek pre klientov z radu veľkých i menších spoločností, ktoré sa venujú obchodu v rámci Slovenska, Európskej únie i tretích krajín. Pretože poradenstvo v oblasti spotrebných daní i colnej problematiky poskytujeme dlhé roky, v celej oblasti sa perfektne orientujeme a dokážeme tak zaistiť kvalitný servis na vysokej profesionálnej úrovni. Už od samého začiatku nám ide o to, aby od nás každý z našich klientov dostával služby presne podľa svojich potrieb a požiadaviek a dostal tak možnosť zjednodušiť svoj systém, zefektívniť svoje procesy a ušetriť výdavky v rámci platných pravidiel. Pravidelne sa vzdelávame a svoje skúsenosti i znalosti radi odovzdávame profesionálom v rámci seminárov a školení s colnou i daňovou problematikou. Sme radi, že naši klienti našu prácu oceňujú a v rade prípadov s nami zostávajú dlhodobo. Budeme radi, ak sa k nám kedykoľvek pripojíte i Vy!

S kým sa pri spolupráci so spoločnosťou DAC Consulting stretnete?

JUDr. Maroš Prosman – odborník na oblasť práva

JUDr. Maroš Prosman je advokát s dlhoročnými skúsenosťami. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, dlhú dobu pracoval na vedúcich pozíciách na právnom odbore Colného riaditeľstva SR. V rámci svojej pozície dostal možnosť aktívne ovplyvňovať vývoj colnej problematiky v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a dokonca reprezentovať Slovenskú republiku počas radu jednaní výborov Európskej komisie pre clá a spotrebné dane. Rad skúseností nazbieral tiež počas niekoľkých stáží a študijných pobytov v niekoľkých krajinách Európskej únie. V súčasnej dobe pracuje ako spoločník a konateľ spoločnosti DAC Consulting.

Ing. Tibor Vojtko – odborník na colnú problematiku

Ing. Tibor Vojtko je dlhoročným spolupracovníkom spoločnosti DAC Consulting a v súčasnej dobe v nej pôsobí ako expert na problematiku ciel. Zároveň je spoločníkom a konateľom spoločnosti. Oblasti ciel sa odborne venuje už od začiatku svojej colníckej kariéry (1991). Viac než dvadsať rokov pôsobil v colnej správe, kde pracoval na rôznych pracovných pozíciách, mimo iného aj na pozícii riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Hlavnými oblasťami jeho špecializácie tu boli colné konanie a colný dohľad, ale tiež informatika a analýza rizík. Aktívne spolupracoval na procese prípravy slovenskej colnej správy na vstup do EÚ a Slovenskú republiku zastupoval v niekoľkých pracovných skupinách pri Európskej komisii. Za sebou má tiež intenzívnu prácu v oblasti lektorskej činnosti.

Mgr. Bc. Roman Šajgalík – odborník na spotrebné dane

Mgr. Bc. Roman Šajgalík získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a pedagogické vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na problematiku spotrebných daní, ktorej sa venoval počas dlhého pôsobenia vo Finančnej správe SR a taktiež sa špecializuje na oblasť DPH a oblasť daňového konania.