Spoločnosť DAC Consulting ponúka svoje služby už viac ako 10 rokov všetkým klientom, ktorí potrebujú kvalifikované poradenstvo v oblasti ciel a daní, i tým, ktorí hľadajú spôsoby, ako ušetriť na svojich firemných výdavkoch a zároveň sa chcú postarať, aby bola ich činnosť vo všetkých ohľadoch v súlade s platnými normami a pravidlami. V našom tíme nájdete expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ciel, daní i práva a k dispozícii tak budete mať na jednom mieste kompletný servis, vďaka ktorému perfektne a bez starostí zvládnete všetky svoje povinnosti v týchto oblastiach. V našej spoločnosti si dávame záležať na tom, aby bol náš servis zakaždým aktuálny a preto sústavne  sledujeme vývoj v odbore i v relevantnej legislatíve. Zároveň je pre nás dôležité poskytovať každému z našich zákazníkov ucelený servis a tak svoju ponuku v reakcii na ich dopyt pravidelne rozširujeme. Skúste sa nám ozvať a dať nám vedieť, aké sú Vaše potreby – radi Vám zostavíme servis na mieru, vďaka ktorému budete mať oblasť ciel i daní úplne pod kontrolou.

Čo konkrétne v ponuke našich služieb nájdete?

  • Naša spoločnosť sa venuje primárne colnej problematike a medzi našich klientov patrí rad spoločností, ktorých činnosť presahuje hranice krajiny, alebo dokonca Európskej únie. V rámci problematiky ciel sa sústreďujeme predovšetkým na colné poradenstvo. Jeho prostredníctvom pomáhame klientom na základe podrobnej znalosti colných predpisov v ich lepšej orientácii v celej oblasti. Zriaďujeme tiež status tzv. schváleného hospodárskeho subjektu, ktorý klientom umožňuje podstatne zjednodušiť colné postupy a minimalizovať podstupované formality. Spracovávame colné audity, ktorých zmyslom je zhodnotiť a optimalizovať celý systém vývozu alebo dovozu v rámci jedného subjektu.
  • Naše daňové poradenstvo využívajú klienti, ktorí podnikajú najmä v rámci Slovenskej republiky. Pomáhame im lepšie sa vyznať v oblasti spotrebných daní a využiť platné predpisy tak, aby pre nich neboli nadmerne nevýhodné, zastupujeme ich pred orgánmi verejnej a štátnej správy, realizujeme daňové audity a ďalšie.
  • Právne poradenstvo, ktoré vieme našim klientom sprostredkovať, zahŕňa predovšetkým konzultácie v oblastiach, ktoré sú daňovej a colnej problematike bezprostredne blízke, a taktiež právne zastúpenie pri konaní pred colnými orgánmi či súdmi.
  • Okrem kvalifikovaného poradenstva sa sústreďujeme tiež na realizáciu seminárov a školení na najrôznejšie témy spojené s oblasťami daní a ciel. Každoročne vypisujeme desiatky termínov, ktorých sa v Bratislave, Žiline či Košiciach zúčastňujú špičkoví manažéri, obchodníci alebo pracovníci logistiky. Medzi témy, ktoré ponúkame, patria napr. spotrebné dane, DPH v colnej problematike, INCOTERMS alebo INTRASTAT. Usporadúvame tiež obecne zamerané kurzy zaoberajúce sa úvodom do colnej problematiky pre začiatočníkov i pokročilých.

Naše služby využijete, ak

  • zastupujete subjekt, ktorý obchoduje s krajinami Európskej únie;
  • obchodujete s krajinami mimo Európskej únie a uplatňujete tak colné predpisy v praxi;
  • podnikáte v rámci Slovenska a radi by ste si nechali poradiť v oblasti spotrebných daní.

S kým sa v našej spoločnosti stretnete:

  • Tibor Vojtko, odborník na colnú problematiku
  • Roman Šajgalík, odborník na dane
  • Maroš Prosman, právny expert

Každú zo svojich služieb poskytujeme svojim klientom na mieru a na základe podrobnej znalosti ich preferencií i požiadaviek. Budeme radi, ak s nám ozvete i Vy, aby sme Vám mohli zostaviť servis, ktorý Vám bude maximálne vyhovovať. Tešíme s na spoluprácu s Vami!