Služby


Naša spoločnosť sa venuje primárne colnej problematike a problematike spotrebných daní. Z toho je zrejmé, že máme veľmi blízko k medzinárodnému obchodu a všetkým príbuzným témam, ktoré vyvoláva, ako sú napríklad problematika INCOTERMS, INTRASTAT, problematika zasielateľstva a prepravy tovaru a s tým spojené medzinárodné dohovory CMR, CIM a iné. S clom a spotrebnými daňami je veľmi úzko prepojená problematika DPH a najmä DPH pri dovoze je veľmi osobitná téma, ktorej sa venujeme.  

Okrem poradenstva sa venujeme aj organizovaniu seminárov a školení, ktoré sú pre túto špecifickú problematiku tak dôležité a v ich rámci pôsobíme aj ako lektori.  

Našou veľkou výhodou je personálne prepojenie a úzka spolupráca so spoločnosťou Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., kde pôsobia právni experti a špecialisti v oblastiach colného práva, práva spotrebných daní, DPH, medzinárodného obchodu, zasielateľstva a prepravy. V prípade sporov s orgánmi finančnej správy alebo inými orgánmi verejnej správy advokátska kancelária poskytuje potrebné konzultácie a preberá v dohodnutom štádiu zastupovanie týchto sporov.  

Vzhľadom na naše zameranie vieme poradiť pri najťažších transakciách medzinárodného obchodu, v ktorých sa pri dovoze vymeriava clo, DPH a prípadne aj SPD a veľmi dobre sa orientujeme v prienikoch a odlišnostiach colnej a daňovej legislatívy.  

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk