DAC CONSULTING BRATISLAVA – CONSULTANCY ON CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

Customs Issues

Excise Duties

International Trade

Seminars and Trainings

POSKYTUJEME TIETO PORADENSKÉ SLUŽBY

DAC Consulting focuses primarily on comprehensive consultancy in the application of excise duties regulations in the duty field. As for the customs field, we can cover it in the full scope from advice and consultations to representation of the clients before state and public administration authorities. We do our best in order to ensure that our clients receive services at a high professional level, which will meet all their individual needs.

Customs Issues

DAC Consulting has been constantly dealing with customs issues for more than ten years.

See more

C B A M

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“.

See more

CONSULTANCY IN THE EXCISE DUTIES FIELD

V našom tíme pracujú špecialisti na problematiku SPD, v ktorej sú potrebné osobitné vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

See more

INTERNATIONAL TRADE

Venujeme sa všetkým aj príbuzným témam súvisiacim s pohybom tovaru na medzinárodnej úrovni, ako sú napríklad INTRASTAT, INCOTERMS, CMR, CIM, ADR a iné.

See more

Seminars and Trainings

We offer a number of professional trainings and seminars focused on customs and excise duties every year.

See more


O NAŠEJ SPOLOČNOSTI DAC Consulting V BRATISLAVE

Our team consists of experts with many years of experience in the field of customs, duties and international trade.

We make sure that our service is always up-to-date and therefore we consistently monitor development in the field and in the relevant legislation.

More about our company

YOU WILL BENEFIT FROM OUR SERVICES IF

YOU REPRESENT AN ENTITY WHICH TRADES WITH COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION;

YOU TRADE WITH COUNTRIES OUTSIDE THE EUROPEAN UNION AND YOU APPLY CUSTOMS LEGISLATION IN PRACTICE

YOU DO BUSINESS WITHIN SLOVAKIA AND YOU WOULD LIKE TO FOLLOW ADVICE IN THE FIELD OF EXCISE DUTIES.

To our clients we provide tailor-made services which are based on a detailed knowledge of their preferences and requirements. Do not hesitate to contact us so that we can provide you with services that will meet your requirements as much as possible.


SKÚSENOSTI V OBLASTI DANÍ A CIEL

DAC Consulting has been operating in its current form since 2007.

From the very beginning, we do our best that each of our clients receives services exactly according to its needs and requirements, and thus has the opportunity to simplify its system, streamline its processes and save expenses within the applicable rules.

Address: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov

IČO: 36723894, DIČ: 2022301017

Office Banská Bystrica::

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

N

Ing. Tibor Vojtko – customs issue

Telefón: 0944 393 883

E-mail: vojtko@dacconsulting.sk

JUDr. Maroš Prosman – customs law, excise duties law

Telefón: 0907 760 347

E-mail: prosman@dacconsulting.sk 

Mgr. Bc. Roman Šajgalík – excise duties

Telefón: 0917 815 092

E-mail: sajgalik@dacconsulting.sk

JUDr. Rastislav Vysocký – customs law, excise duties law

E-mail: vysocky@dacconsulting.sk

Telephone: 02/3211 4771

E-mail: office@dacconsulting.sk

Web: www.dacconsulting.sk

WHAT SERVICES DO WE OFFER?

Naša spoločnosť sa venuje primárne colnej problematike a medzi našich klientov patrí celý rad spoločností, ktorých činnosť presahuje hranice krajiny a aj Európskej únie.

WHAT SERVICES DO WE OFFER?

Naše poradenstvo v oblasti spotrebných daní využívajú desiatky klientov, ktorí podnikajú v rámci Slovenskej republiky ale aj v iných krajinách Európskej únie.

WHAT SERVICES DO WE OFFER?

Naše právne poradenstvo zahŕňa predovšetkým konzultácie v oblastiach cla a spotrebných daní a v oblastiach, ktoré sú týmto oblastiam bezprostredne blízke; ponúkame taktiež sprostredkovanie právnych služieb špecializovanou advokátskou kanceláriou a to v konaniach pred colnými orgánmi, orgánmi finančnej správy, či súdmi.

WHAT SERVICES DO WE OFFER?

In addition to qualified consultancy, we also focus on seminars and trainings on various topics related to customs and duties.

If you are interested in information in the field of customs law, we recommend you: