Consultancy

INCOTERMS

Conditions concerning international purchase of goods are closely related to international trade, specifically the issues of liability, insurance and costs, for the determination of which INCOTERMS delivery clauses are used.

INTRASTAT

The INTRASTAT system allows collection of statistical data on trade between the individual countries of the European Union.

CMR Convention and others

In cooperation with the law firm Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. we deal also with problems related to international conventions, in particular CMR and CIM, including representation in disputes before the court.

CBAM

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“ je jeden z mechanizmov Európskej únie na dosiahnutie cieľov Európskej únie znížiť emisie EÚ o minimálne 55 % do roku 2030. Bude tiež nabádať partnerské krajiny, aby zaviedli politiky stanovovania cien uhlíka zamerané na boj proti zmene klímy. Na tento účel sa CBAM zameriava na dovoz vymedzených druhov tovaru s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa vzťahuje na tieto druhy tovarov: cement, hliník, hnojivá, elektrická energia, železo a oceľ.

DAC Consulting, spol. s r.o.

ID No.: 36723894
VAT ID No.: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Address:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telephone: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk