Poradenstvo

INCOTERMS

S medzinárodným obchodom úzko súvisí problematika podmienok pri medzinárodnej kúpe tovaru, konkrétne otázky zodpovednosti, poistenia a nákladov, na určenie ktorých sa používajú dodacie doložky INCOTERMS.

INTRASTAT

Systém INTRASTAT zase slúži na zbieranie štatistických údajov o obchode medzi jednotlivými krajinami Európskej únie.

Dohovor CMR a iné

V spolupráci s Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. aj s problémami týkajúcimi sa medzinárodných dohovorov, najmä CMR a CIM, vrátane zastupovania v sporoch na súdoch.

CBAM

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“ je jeden z mechanizmov Európskej únie na dosiahnutie cieľov Európskej únie znížiť emisie EÚ o minimálne 55 % do roku 2030. Bude tiež nabádať partnerské krajiny, aby zaviedli politiky stanovovania cien uhlíka zamerané na boj proti zmene klímy. Na tento účel sa CBAM zameriava na dovoz vymedzených druhov tovaru s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa vzťahuje na tieto druhy tovarov: cement, hliník, hnojivá, elektrická energia, železo a oceľ.

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk