Interný audit pre spotrebné dane


Ako prevenciu pred negatívnymi následkami daňových kontrol jednoznačne odporúčame firmám zaoberajúcim sa obchodovaním, skladovaní alebo prepravou predmetov podliehajúcim spotrebným daniam vykonávať: 

  • ad hoc kontroly jednotlivých transakcií (prístup zameraný na konkrétne transakcie),  
  • audit na celý systém dodržiavania predpisov spojených so správou spotrebných daní pri obchodovaní, skladovaní alebo preprave predmetov podliehajúcim spotrebným daniam (prístup zameraný na celý systém daňového subjektu).

S pomocou profesionálov v našom tíme sa tak môžete vyhnúť negatívnym následkom zistení colných orgánov pri daňových kontrolách, alebo pri iných zisteniach a preverovaniach, súvisiacich deliktuálnych konaní alebo v tom najhoršom prípade trestných konaní vedených pre colné alebo daňové trestné činy.  

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk