Zastúpenie v oblasti spotrebných daní


Zastúpenie pri registráciách a povoleniach

Oblasť spotrebných daní je veľmi špecifická. Legislatíva pre spotrebné dane obsahuje úpravu daňových režimov a rôznych „privilegovaných“ daňových subjektov so svojimi oprávneniami ale aj povinnosťami. V závislosti od druhu spotrebnej dane a od aktivity, ktorú daňový subjekt vykonáva, závisí aj druh registrácie alebo povolenia, ktoré daňový subjekt potrebuje. Vo všetkých konaniach o žiadostiach o registráciu alebo o povolenie, ktoré umožňujú zákony o spotrebných daniach ponúkame konzultácie a zastúpenie. Ako príklad registrácií alebo povolení, ktoré môžete pri obchodovaní, skladovaní alebo preprave predmetov spotrebných daní potrebovať, uvádzame: 

 • povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,  
 • povolenie na prevádzkovanie skladu na výrobu výživových doplnkov,  
 • registrácia oprávneného príjemcu,  
 • povolenie odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane (registrovaný odosielateľ),  
 • povolenie na liehovarnícky závod,  
 • osvedčenie o registrácii na pestovateľské pálenie ovocia,  
 • povolenie na predaj SBL v daňovom voľnom obehu,  
 • oprávnenie na distribúciu SBL v daňovom voľnom obehu,  
 • podnik na výrobu vína a medziproduktu,  
 • sklad vína a medziproduktu,  
 • malý samostatný pivovar,  
 • podnik na výrobu piva,  
 • sklad piva,  
 • podnik na výrobu tabakových výrobkov,  
 • sklad tabakových výrobkov, 
 • dovozca minerálneho oleja,  
 • výrobca identifikačnej látky,  
 • podnik na výrobu minerálneho oleja,  
 • výrobca biogénnej látky,  
 • sklad minerálneho oleja,  
 • povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom,  
 • povolenie na distribúciu minerálneho oleja,  
 • povolenie na predaj minerálneho oleja, 
 • registrácia platiteľa dane z elektriny, 
 • registrácia platiteľa dane z uhlia, 
 • registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, 
 • registrácia oprávneného spotrebiteľa elektriny,  
 • registrácia oprávneného spotrebiteľa uhlia,  
 • registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu.

Zastúpenie pri daňových kontrolách

V spolupráci s Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. poskytujeme zastupovanie klientov vo všetkých štádiách a druhoch konaní, najmä v daňovom vyrubovacom konaní, v konaní o daňových deliktoch, resp. pri iných zásahoch do práv a právom chránených záujmov klientov, vo verejnoprávnych konaniach na daňových úradoch, Finančnom riaditeľstve SR a na súdoch. Zastupovanie klientov poskytujeme pri miestnych zisťovaniach, ústnych pojednávaniach pre SPD a DPH a pri daňových kontrolách úplne od začatia daňovej kontroly, čím zabezpečíme odbornosť, kontinuitu a konzistentnosť obrany a argumentácie daňového subjektu vo všetkých štádiách konania, vrátane súdu.

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk