DAC Consulting Bratislava – Poradenstvo pre oblasť cla a spotrebných daní

Colná problematika

Spotrebné dane

Medzinárodný obchod

Semináre a školenia

POSKYTUJEME TIETO PORADENSKÉ SLUŽBY

V spoločnosti DAC Consulting sa v oblasti daní sústreďujeme predovšetkým na komplexné poradenstvo pri uplatňovaní predpisov o spotrebných daniach. Colnú oblasť vieme pokryť v celej šírke od poradenstva a konzultácií až po zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej a verejnej správy. Chceme, aby od nás každý z našich klientov dostával servis na vysokej profesionálnej úrovni, ktorý bude vyhovovať všetkým jeho individuálnym potrebám.

Colná problematika

Problematike ciel sa v spoločnosti DAC Consulting sústavne venujeme už viac ako desať rokov.

Viac

C B A M

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“.

Viac

Poradenstvo v oblasti spotrebných daní (SPD)

V našom tíme pracujú špecialisti na problematiku SPD, v ktorej sú potrebné osobitné vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

Viac

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

Venujeme sa všetkým aj príbuzným témam súvisiacim s pohybom tovaru na medzinárodnej úrovni, ako sú napríklad INTRASTAT, INCOTERMS, CMR, CIM, ADR a iné.

Viac

Semináre a školenia

Každý rok ponúkame množstvo odborných školení a seminárov zameraných na oblasť cla a spotrebných daní.

Viac


O NAŠEJ SPOLOČNOSTI DAC Consulting V BRATISLAVE

V našom tíme nájdete expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ciel, daní a medzinárodného obchodu.

V našej spoločnosti si dávame záležať na tom, aby náš servis bol vždy aktuálny, a preto sústavne sledujeme vývoj v odbore i v relevantnej legislatíve.

Viac o našej spoločnosti

Naše služby využijete, ak

Zastupujete subjekt, ktorý obchoduje s krajinami Európskej únie;

Obchodujete s krajinami mimo Európskej únie a uplatňujete tak colné predpisy v praxi

Podnikáte v rámci Slovenska a radi by ste si nechali poradiť v oblasti spotrebných daní.

Každú zo svojich služieb poskytujeme svojim klientom na mieru a na základe podrobnej znalosti ich preferencií a požiadaviek. Budeme radi, ak sa nám ozvete i Vy, aby sme Vám mohli zostaviť servis, ktorý Vám bude maximálne vyhovovať.


SKÚSENOSTI V OBLASTI DANÍ A CIEL

V súčasnej podobe funguje spoločnosť DAC Consulting už od roku 2007.

Už od samého začiatku nám ide o to, aby od nás každý z našich klientov dostával služby presne podľa svojich potrieb a požiadaviek a dostal tak možnosť zjednodušiť svoj systém, zefektívniť svoje procesy a ušetriť výdaje v rámci platných pravidiel.

Adresa: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov

IČO: 36723894, DIČ: 2022301017

pracovisko Banská Bystrica:

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

N

Ing. Tibor Vojtko – colná problematika

Telefón: 0944 393 883

E-mail: vojtko@dacconsulting.sk

JUDr. Maroš Prosman – colné právo, právo spotrebných daní

Telefón: 0907 760 347

E-mail: prosman@dacconsulting.sk 

Mgr. Bc. Roman Šajgalík – spotrebné dane

Telefón: 0917 815 092

E-mail: sajgalik@dacconsulting.sk

JUDr. Rastislav Vysocký – colné právo, právo spotrebných daní

E-mail: vysocky@dacconsulting.sk

Telefón: 02/3211 4771

E-mail: office@dacconsulting.sk

Web: www.dacconsulting.sk

Čo konkrétne v ponuke našich služieb nájdete?

Naša spoločnosť sa venuje primárne colnej problematike a medzi našich klientov patrí celý rad spoločností, ktorých činnosť presahuje hranice krajiny a aj Európskej únie.

Čo konkrétne v ponuke našich služieb nájdete?

Naše poradenstvo v oblasti spotrebných daní využívajú desiatky klientov, ktorí podnikajú v rámci Slovenskej republiky ale aj v iných krajinách Európskej únie.

Čo konkrétne v ponuke našich služieb nájdete?

Naše právne poradenstvo zahŕňa predovšetkým konzultácie v oblastiach cla a spotrebných daní a v oblastiach, ktoré sú týmto oblastiam bezprostredne blízke; ponúkame taktiež sprostredkovanie právnych služieb špecializovanou advokátskou kanceláriou a to v konaniach pred colnými orgánmi, orgánmi finančnej správy, či súdmi.

Čo konkrétne v ponuke našich služieb nájdete?

Okrem kvalifikovaného poradenstva sa sústreďujeme tiež na realizáciu seminárov a školení na najrôznejšie témy spojené s oblasťami daní a ciel.

Záujemcom o informácie z oblasti colného práva odporúčame: