Medzinárodný obchod


Prostredie, z ktorého pochádzame, teda colná, resp. finančná správa a colná problematika, predurčuje naše zameranie na všetky príbuzné témy, ktoré s colníctvom súvisia. Keďže clo je definované ako povinná platba stanovená právnymi predpismi, ktorá sa vyberá v súvislosti s prechodom tovaru cez colnú hranicu, a ktorá sa vyberá od osôb, ktoré tento tovar dovážajú alebo vyvážajú, alebo od osôb, pre ktoré sa tovar dováža alebo vyváža a vyberá sa špecializovanými štátnymi orgánmi a súčasne, viacerí členovia nášho tímu sú právnici, je zrejmé, že máme veľmi blízko k medzinárodnému obchodu ako takému. Stretávame sa v našej praxi napríklad s otázkami týkajúcimi sa zmluvných podmienok pri medzinárodnej kúpe tovaru, zasielateľskej zmluve, prepravnej zmluve alebo zmluve o skladovaní. Zaoberáme sa problematikou INTRASTAT, INCOTERMS a v spolupráci s Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. aj s problémami týkajúcimi sa medzinárodných dohovorov, najmä CMR a CIM, vrátane zastupovania v sporoch na súdoch.

DAC Consulting, spol. s r.o.

 

IČO: 36723894
DIČ: SK2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Plynárenská 1
Bratislava – Ružinov
821 09

Telefón:
02/3211 4771
02/3211 4772

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk