C B A M

CBAM alebo po slovensky Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach poprípade hovorovo „Uhlíkové clo“ je jeden z mechanizmov Európskej únie na dosiahnutie cieľov Európskej únie znížiť emisie EÚ o minimálne 55 % do roku 2030. Bude tiež nabádať partnerské krajiny, aby zaviedli politiky stanovovania cien uhlíka zamerané na boj proti zmene klímy. Na tento účel sa CBAM zameriava na dovoz vymedzených druhov tovaru s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa vzťahuje na tieto druhy tovarov: Cement, hliník, hnojivá, Elektrická energia, Železo a oceľ.

DAC Consulting, spol. s r.o.

Ident-Nr. (IČO): 36723894
UID: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Anschrift:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefon viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk