O nás


Spoločnosť DAC Consulting, s.r.o. bola založená už v roku 2007 ako poradenská spoločnosť tvorená expertmi v oblastiach spravovaných colnou, resp. finančnou správou, konkrétne v oblastiach colného práva, práva spotrebných daní, DPH pri dovoze a vo všetkých príbuzných právnych úpravách, ktorými sa riadi medzinárodný obchod. Spoločnosť DAC Consulting, s.r.o. má za sebou stovky zákaziek pre klientov z radu veľkých i menších spoločností, ktoré sa venujú obchodu v rámci Slovenska, Európskej únie i tretích krajín. Pretože poradenstvo v oblasti colnej problematiky a spotrebných daní poskytujeme dlhé roky, v celej oblasti sa perfektne orientujeme a dokážeme tak zaistiť kvalitný servis na vysokej profesionálnej úrovni. Už od samého začiatku nám ide o to, aby od nás každý z našich klientov dostával služby presne podľa svojich potrieb a požiadaviek a dostal tak možnosť zjednodušiť svoj systém, zefektívniť svoje procesy a ušetriť výdavky v rámci platných pravidiel. Pravidelne sa vzdelávame a svoje skúsenosti i znalosti radi odovzdávame profesionálom v rámci seminárov a školení s colnou i daňovou problematikou. Sme radi, že naši klienti našu prácu oceňujú a v rade prípadov s nami zostávajú dlhodobo. Budeme radi, ak sa k nám kedykoľvek pripojíte i Vy! 


S kým sa pri spolupráci so spoločnosťou DAC Consulting stretnete?

JUDr. Maroš Prosman – odborník na colné právo a spotrebné dane

JUDr. Maroš Prosman je advokát s dlhoročnými skúsenosťami. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, dlhú dobu pracoval na vedúcich pozíciách na právnom odbore Colného riaditeľstva SR. V rámci svojej pozície dostal možnosť aktívne ovplyvňovať vývoj colnej problematiky v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a dokonca reprezentovať Slovenskú republiku počas radu jednaní výborov Európskej komisie pre clá a spotrebné dane. Rad skúseností nazbieral tiež počas niekoľkých stáží a študijných pobytov v niekoľkých krajinách Európskej únie. V súčasnej dobe pracuje ako spoločník a konateľ spoločnosti DAC Consulting.

Ing. Tibor Vojtko – odborník na colnú problematiku

Ing. Tibor Vojtko je dlhoročným spolupracovníkom spoločnosti DAC Consulting a v súčasnej dobe v nej pôsobí ako expert na problematiku ciel. Zároveň je spoločníkom a konateľom spoločnosti. Oblasti ciel sa odborne venuje už od začiatku svojej colníckej kariéry (1991). Viac než dvadsať rokov pôsobil v colnej správe, kde pracoval na rôznych pracovných pozíciách, mimo iného aj na pozícii riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Hlavnými oblasťami jeho špecializácie tu boli colné konanie a colný dohľad, ale tiež informatika a analýza rizík. Aktívne spolupracoval na procese prípravy slovenskej colnej správy na vstup do EÚ a Slovenskú republiku zastupoval v niekoľkých pracovných skupinách pri Európskej komisii. Za sebou má tiež intenzívnu prácu v oblasti lektorskej činnosti.

Mgr. Bc. Roman Šajgalík – odborník na spotrebné dane

Mgr. Bc. Roman Šajgalík získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a pedagogické vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na problematiku spotrebných daní, ktorej sa venoval počas dlhého pôsobenia vo Finančnej správe SR a taktiež sa špecializuje na oblasť DPH a oblasť daňového konania.

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. – odborník na colné právo a spotrebné dane

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dlhodobé pôsobenie v colnej správe, vrátane pozície námestníka colného úradu Bratislava, mu výrazne pomohlo pri širšom poznaní colnej problematiky. Špecializuje sa najmä na problematiku colného práva a práva spotrebných daní. Bol právnym garantom vo viacerých právnych oblastiach spojených s colníctvom. Pôsobil v rôznych odborných a pracovných komisiách generálneho riaditeľa a riaditeľa colného úradu, zastupoval colnú správu na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Svoje nadobudnuté skúsenosti v colnej a daňovej problematike pravidelne odovzdáva formou poskytovania prednášok odbornej, ale aj širokej verejnosti.Každú zo svojich služieb poskytujeme svojim klientom na mieru a na základe podrobnej znalosti ich preferencií i požiadaviek. Budeme radi, ak s nám ozvete i Vy, aby sme Vám mohli zostaviť servis, ktorý Vám bude maximálne vyhovovať. Tešíme s na spoluprácu s Vami!

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk