Spotrebné dane


Colné úrady v Slovenskej republike prevzali správu spotrebnej dane v roku 2004 v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej Únie a s prevzatím európskej daňovej legislatívy. Problematika spotrebných daní má svoje nesporné špecifiká, ktoré sa prejavujú nielen v otázke správy daní, ale najmä v predmete dane, sadzbách, systéme oslobodenia, daňového dozoru a daňovej kontroly, daňových režimoch, systéme zábezpek, osobitostiach pri preprave a privilegovaných subjektoch s osobitnými právami a povinnosťami. V súčasnosti máme v Slovenskej republike zavedené nasledovné spotrebné dane:

  • spotrebná daň z alkoholických nápojov,  
  • spotrebná daň z tabakových výrobkov,  
  • spotrebná daň z minerálneho oleja,  
  • spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu. 

Procesným predpisom pre správu spotrebných daní je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  


Ponúkame pre Vás:

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk