Colný audit


Ako prevenciu pred negatívnymi následkami kontrol po prepustení tovaru alebo preverenia splnenia podmienok pred vydaním povolania na zjednodušené postupy alebo udelenia osvedčenia SHS alebo v záujme zachovania týchto podmienok počas platnosti povolenia alebo osvedčenia jednoznačne odporúčame firmám zaoberajúcim sa dovozom, tranzitom a vývozom tovaru vykonávať:  

  • ad hoc kontroly colných transakcií (prístup zameraný na konkrétne transakcie),  
  • colný audit na celý systém dodržiavania colných a iných predpisov pri dovoze, tranzite a vývoze tovaru (prístup zameraný na celý systém).  

S pomocou profesionálov v našom tíme sa tak môžete vyhnúť negatívnym následkom zistení colných orgánov pri kontrolách po prepustení tovaru, alebo pri preverovaní splnenia podmienok rôznych povolení alebo osvedčení, súvisiacich deliktuálnych konaní alebo v tom najhoršom prípade trestných konaní vedených pre colné alebo daňové trestné činy. 

DAC Consulting, spol. s r.o.

IČO: 36723894
DIČ: 2022301017

D-U-N-S® 722452815

Adresa:
Karadžičova 8/A
Bratislava – Ružinov
821 08

Telefón: viď naše kontakty

E-mail:
office@dacconsulting.sk

Web:
www.dacconsulting.sk