Skúsenosti v oblasti daní a ciel

V súčasnej podobe funguje spoločnosť DAC Consulting už od roku 2007 a za sebou má stovky zákaziek pre klientov z radu veľkých i menších spoločností, ktoré sa venujú obchodu v rámci Slovenska, Európskej únie i tretích krajín. Pretože poradenstvo v oblasti spotrebných daní i colnej problematiky poskytujeme dlhé roky, v celej oblasti sa perfektne orientujeme a dokážeme tak zaistiť kvalitný servis na vysokej profesionálnej úrovni. Už od samého začiatku nám ide o to, aby od nás každý z našich klientov dostával služby presne podľa svojich potrieb a požiadaviek a dostal tak možnosť zjednodušiť svoj systém, zefektívniť svoje procesy a ušetriť výdavky v rámci platných pravidiel. Pravidelne sa vzdelávame a svoje skúsenosti i znalosti radi odovzdávame profesionálom v rámci seminárov a školení s colnou i daňovou problematikou. Sme radi, že naši klienti našu prácu oceňujú a v rade prípadov s nami zostávajú dlhodobo. Budeme radi, ak sa k nám kedykoľvek pripojíte i Vy!

S kým sa pri spolupráci so spoločnosťou DAC Consulting stretnete?

JUDr. Maroš Prosman – odborník na oblasť práva

JUDr. Maroš Prosman je advokát s dlhoročnými skúsenosťami. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, dlhú dobu pracoval na vedúcich pozíciách na právnom odbore Colného riaditeľstva SR. V rámci svojej pozície dostal možnosť aktívne ovplyvňovať vývoj colnej problematiky v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a dokonca reprezentovať Slovenskú republiku počas radu jednaní výborov Európskej komisie pre clá a spotrebné dane. Rad skúseností nazbieral tiež počas niekoľkých stáží a študijných pobytov v niekoľkých krajinách Európskej únie. V súčasnej dobe pracuje ako spoločník a konateľ spoločnosti DAC Consulting.

Ing. Tibor Vojtko – odborník na colnú problematiku

Ing. Tibor Vojtko je dlhoročným spolupracovníkom spoločnosti DAC Consulting a v súčasnej dobe v nej pôsobí ako expert na problematiku ciel. Zároveň je spoločníkom a konateľom spoločnosti. Oblasti ciel sa odborne venuje už od začiatku svojej colníckej kariéry (1991). Viac než dvadsať rokov pôsobil v colnej správe, kde pracoval na rôznych pracovných pozíciách, mimo iného aj na pozícii riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Hlavnými oblasťami jeho špecializácie tu boli colné konanie a colný dohľad, ale tiež informatika a analýza rizík. Aktívne spolupracoval na procese prípravy slovenskej colnej správy na vstup do EÚ a Slovenskú republiku zastupoval v niekoľkých pracovných skupinách pri Európskej komisii. Za sebou má tiež intenzívnu prácu v oblasti lektorskej činnosti.

Ing. Radko Jurák – odborník na spotrebné dane

Ing. Radko Jurák v súčasnej dobe pôsobí ako externý spolupracovník spoločnosti DAC Consulting. Špecializuje sa na problematiku spotrebných daní, ktorej sa venoval tiež počas dlhého pôsobenia na Colnom riaditeľstve SR. Oblasťami jeho záujmu tu bolo predovšetkým metodické usmerňovanie v oblasti daňového dozoru a daňovej kontroly pri správe spotrebných daní. Za sebou má tiež viacročnú lektorskú činnosť.